အငှား၀န်ဆောင်မှုများ – Yadanarbon Zoo

အငှား၀န်ဆောင်မှုများ

ဘာဂီအကြီး (၁၀ ယောက်စီး)

  • ၃၀ မိနစ်
Rental fee : ၇၀၀၀ ကျပ်

ဘာဂီအသေး (၅‌‌ ယောက်စီး)

  • ၃၀ မိနစ်
Rental fee : ၅၀၀၀ ကျပ်

စက်ဘီး (ဘေးတွဲ)

  • ၃၀ မိနစ်
Rental fee : ၁၀၀၀ ကျပ်

Copyright 2018. All rights reserved.