တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သားဖောက်မွေးမြူခြင်း – Yadanarbon Zoo

တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သားဖောက်မွေးမြူခြင်း

  • တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သားဖောက်မွေးမြူခြင်း

တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရတနာ)ပုံတွင် ရှားပါးပြီး မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်တော့မည် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်နှင့် ရှားပါးငှက်မျိုးစိတ်များအား ထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့်အပြင် မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးအတွက် သားဖောက်မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။  ပြည်တွင်းမျိုးစိတ်များ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဒေသရင်း မျိုးစိတ်များဖြစ်သော မြန်မာ့ကြယ်လိပ်နှင့် တိုက်လိပ်များကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ပူပေါင်း၍ အောင်မြင်စွာ သားဖောက်မွေးမြူထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ဒေသမျိုးရင်းများဖြစ်သော ကြယ်လိပ်၊ တိုက်လိပ်နှင့်ပက်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေ သနလုပ်ငန်းများကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်(ရတနာပုံ) အနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင်  အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည့် ဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။

Copyright 2018. All rights reserved.